Van binnen naar buiten ontwerpen

Woon je binnen of buiten? Natuurlijk wil je een woning die er aan de buitenkant mooi uitziet, maar je leeft meer binnen dan buiten. De indeling van de leefruimte binnenin de woning kan daarom niet ondergeschikt zijn aan het exterieur. Daarom is het tijd voor verandering!

Blog Beurs Eigen Huis woon interieur inspiratie

Het gebruikelijke proces

Wanneer er een huis wordt gebouwd of verbouwd dan wordt er een architect ingeschakeld om een ontwerp te maken voor de woning. We hebben het dan uiteraard over de buitenzijde van de woning. Het inschakelen van een architect is nodig om een woning te creëren die er mooi uitziet, past binnen de omgeving en voldoet aan bouwkundige en andere criteria.

In de praktijk wordt er echter in het ontwerpstadium te vaak onvoldoende nagedacht over welke wensen er zijn ten aanzien van het gebruik aan de binnenzijde. We hebben het dan niet over de stijl en sfeer van de binnenzijde maar over het gebruik van de ruimtes.

Klopt de routing, is er voldoende opbergruimte, kunnen we met voldoende mensen in de woonkamer zitten en zo zijn er nog tal van andere vragen die meegenomen moeten worden om tot een goed plan te komen voor de leefruimte binnen.

Blog Beurs Eigen Huis woon interieur inspiratie

Structurele verandering nodig

Wat er structureel veranderd dient te worden is dat er in een vroeg stadium, nog voor de vergunningsaanvraag, nagedacht moet te worden over de leefruimte binnen, het interieur. Het exterieur en eventuele bouwkundige aspecten kunnen dan nog afgestemd worden op het interieur. Hiermee wordt voorkomen dat voor het interieur concessie op concessie wordt gedaan, alleen maar omdat het exterieur of de constructie dat bepalen. Vanzelfsprekend dient dit afstemmen te gebeuren met respect voor de architectuur van het exterieur en vice versa.

Ervaring

De ervaring is dat een vroege afstemming over zowel het exterieur als het interieur de meest plezierige en comfortabele interieurs opleveren. C’avante Interior & Design heeft daar inmiddels veel ervaring mee en is een groot voorstander van het “van binnen naar buiten” ontwerpen. Zo’n langdurig proces vraagt om goede samenwerkingspartners en ook om veel en vroegtijdige input van jou als klant. Het uiteindelijke resultaat is er dan ook naar. We dagen je graag uit om hierover na te denken en met ons in gesprek te gaan!

Blog Beurs Eigen Huis woon interieur inspiratie
Blog Beurs Eigen Huis woon interieur inspiratie